KPOPIS.COM HOME   KPOP GROUPLIST SITE MENU


Twitter of Zelo
  Zelo
  B.A.P
  Singer
 
 
  ʙ.ᴀ.ᴘ ᴢᴇʟᴏ    
STAR BRIEF >>   Birthday : Oct. 15, 1996,  Debut : 2012 Year
176 / 180 ( 2017/05/01 11:34:45 )


  2017.04.29
 PM 05:43:06  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,649 Retweet
여긴 어딘고
https://www.instagram.com/p/BTdoUSzFx-I/
여긴 어딘고 https://t.co/Jnp1NfcEdy

  2017.04.29
 PM 05:39:24  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
2,234 Retweet
🤣
https://www.instagram.com/p/BTdn5FfFNzC/
🤣 https://t.co/phkQDHwJuH

  2017.04.27
 PM 03:17:01  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,719 Retweet
솔직담백한🔥🔥🔥 Beautiful Life - 슬리피 - #Melon
https://melon.do/qByuI4JrC
솔직담백한🔥🔥🔥 Beautiful Life - 슬리피 - https://t.co/TxCNQfWQIP #Melon

  2017.04.27
 AM 09:01:39  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,744 Retweet
🕴🏻🕴🏻🕴🏻🕴🏻🕴🏻+ 👯‍♂️
https://www.instagram.com/p/BTXjD01BlKL/
🕴🏻🕴🏻🕴🏻🕴🏻🕴🏻+ 👯‍♂️ https://t.co/hpInNDy2vg

  2017.04.26
 AM 00:47:48  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
Reply To @RtSeodal, 서달 1,282 Retweet
이제 끝났어~RT @RtSeodal: 다음 패션은 뭐일까 두근두근 기대하구 있어요🙈🙈
이제 끝났어~RT @RtSeodal: @ZELO96 다음 패션은 뭐일까 두근두근 기대하구 있어요🙈🙈

  2017.04.26
 AM 00:17:18  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,861 Retweet
2000s ʀᴇᴀʟ ᴛʀᴇɴᴅʏ ʟᴏᴏᴋ 👚🎩
https://www.instagram.com/p/BTUCQddDeci/
2000's ʀᴇᴀʟ ᴛʀᴇɴᴅʏ ʟᴏᴏᴋ 👚🎩 https://t.co/nR3QBnIdcn

  2017.04.25
 PM 11:53:38  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,846 Retweet
1990s ᴊᴜɴʜᴏɴɢ ʀᴇᴛᴜʀɴs ʟᴏᴏᴋ💯💯
https://www.instagram.com/p/BTT_jPZD5ci/
1990's ᴊᴜɴʜᴏɴɢ ʀᴇᴛᴜʀɴs ʟᴏᴏᴋ💯💯 https://t.co/538971Jk45

  2017.04.25
 PM 11:30:32  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,837 Retweet
1980s ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀ ᴛᴇᴇɴᴀɢᴇʀ🔥😂
https://www.instagram.com/p/BTT854vjHSi/
1980's ᴀᴍᴇʀɪᴄᴀ ᴛᴇᴇɴᴀɢᴇʀ🔥😂 https://t.co/q8QXEoY8jz

  2017.04.24
 PM 05:52:27  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,897 Retweet
ᴡᴀʀᴍɪɴᴍɢ ᴜᴘ😂 #kendricklamar #be #humble sɪᴛ ᴅᴏᴡɴ ! ʙᴇ ʜᴜᴍʙʟᴇ 🔥🔥 오늘 하루도 이겨내기 charm2787 이런 걸 콜라병…
https://www.instagram.com/p/BTQxIxEjf_N/
ᴡᴀʀᴍɪɴᴍɢ ᴜᴘ😂 #kendricklamar #be #humble sɪᴛ ᴅᴏᴡɴ ! ʙᴇ ʜᴜᴍʙʟᴇ 🔥🔥 오늘 하루도 이겨내기 charm2787 이런 걸 콜라병… https://t.co/JdFIyD6cXW

  2017.04.22
 PM 01:39:09  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
2,021 Retweet
ʙᴜsᴀɴ😎
https://www.instagram.com/p/BTLK12TjOnc/
ʙᴜsᴀɴ😎 https://t.co/FQCsDoMYk5

  2017.04.22
 PM 12:31:15  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,533 Retweet
너무 멋있으시다........🤢
http://m.tv.naver.com/v/1602775
https://t.co/eJ0in2s3L7 너무 멋있으시다........🤢

  2017.04.18
 AM 04:28:58  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
2,200 Retweet
ɢᴏɴɴᴀ ᴍɪss ʏᴏᴜ 🌏🌍🌎ʟᴀ
https://www.instagram.com/p/BS_4sg-DNTt/
ɢᴏɴɴᴀ ᴍɪss ʏᴏᴜ 🌏🌍🌎ʟᴀ https://t.co/B3GRDbImzS

  2017.04.15
 AM 08:15:25  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
2,281 Retweet
ʙᴇғᴏʀᴇ ᴛʜᴇ sʜᴏᴡ ɪɴ ᴅᴀʟʟᴀs ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋ
https://www.instagram.com/p/BS4kN52DyLG/
ʙᴇғᴏʀᴇ ᴛʜᴇ sʜᴏᴡ ɪɴ ᴅᴀʟʟᴀs ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋᴀʏ ᴏᴋ https://t.co/v6SMr4Q9ee

  2017.04.14
 AM 01:58:30  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
1,854 Retweet
📸
https://www.instagram.com/p/BS1UQlRjK-B/
📸 https://t.co/VY1GNnK1Hf

  2017.04.11
 AM 11:20:13  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
2,508 Retweet
ɪᴍ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ғɪᴛɴᴇss ᴄᴇɴᴛᴇʀ ɪ ᴋɴᴏᴡ sʜᴇ ɪs ᴏɴ ʜᴇʀ ᴡᴀʏ ʟᴏʟ
https://www.instagram.com/p/BSumMwLDueh/
ɪᴍ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ғɪᴛɴᴇss ᴄᴇɴᴛᴇʀ ɪ ᴋɴᴏᴡ sʜᴇ ɪs ᴏɴ ʜᴇʀ ᴡᴀʏ ʟᴏʟ https://t.co/YYOHbKQab4

  2017.04.10
 PM 02:18:38  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
4,929 Retweet
여러분들이 있군 😏💕
https://t.co/urK0zUoNkL
여러분들이 있군 😏💕 https://t.co/urK0zUoNkL

 

  2017.04.10
 PM 02:15:10  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
Reply To B.A.P Zelo(젤로) @ZELO96 2,206 Retweet
외로워서 그래요 다니엘이랑 있어요 방으로 올래염?!!@BAP_Youngjae: 안자냐2
외로워서 그래요 다니엘이랑 있어요 방으로 올래염?!!@BAP_Youngjae: @ZELO96 안자냐2

  2017.04.10
 PM 01:42:59  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
2,301 Retweet
ᴡᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ ᴅ.ᴄ. 🔥🔥🔥 #bap#2017worldtour#party🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻
https://www.instagram.com/p/BSsRtqajYbr/
ᴡᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ ᴅ.ᴄ. 🔥🔥🔥 #bap#2017worldtour#party🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻 https://t.co/0onxKZjMar

  2017.04.09
 AM 05:30:33  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
4,534 Retweet
1900일❤️
https://t.co/tHPyNRLRi9
1900일❤️ https://t.co/tHPyNRLRi9

 

  2017.04.09
 AM 03:47:45  
Singer
ZELO96
@zelo96
1,004,260명
VIEW
2,327 Retweet
ʙᴀᴘ ᴡᴏʀʟᴅ ᴛᴏᴜʀ 2 0 1 7 ᴘᴀʀᴛʏ ʙᴀʙʏ ɪᴍ ɪɴ ɴᴇᴡʏᴏʀᴋ💨
https://www.instagram.com/p/BSoo0-Mjfp9/
ʙᴀᴘ ᴡᴏʀʟᴅ ᴛᴏᴜʀ 2 0 1 7 ᴘᴀʀᴛʏ ʙᴀʙʏ ɪᴍ ɪɴ ɴᴇᴡʏᴏʀᴋ💨 https://t.co/n05bGC8X9h 


HOME  |  STAR SNS  |  SCHEDULE  |  NAMING  |  PLAYER
COPYRIGHT©2000~2017 KPOPIS.COM All RIGHTS RESERVED.