KPOPIS.COM HOME   KPOP GROUPLIST SITE MENU


Twitter of Eunjung
  Eunjung
  T-ara
  Singer
 
 
  IG: eunjung.hahm weibo: taraej0729    
STAR BRIEF >>   Nationality : Seoul, Korea,  Debut : 1995 Year
176 / 180 ( 2017/05/27 09:50:09 )


  2017.05.25
 PM 09:50:42  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
191 Retweet
[예고] 쌈닭 쌍둥이 자매의 전쟁이 시작된다!🤼 별별 며느리 1차 티저 …
http://naver.me/xzuuuOYl https://www.instagram.com/p/BUhBU0Ulq-L/
[예고] 쌈닭 쌍둥이 자매의 전쟁이 시작된다!🤼 '별별 며느리' 1차 티저 https://t.co/Lr7Bakneo9… https://t.co/0v0jv1DQzJ

 

  2017.05.25
 PM 09:42:23  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
184 Retweet
[예고] 쌈닭 쌍둥이 자매의 전쟁이 시작된다! 별별 며느리 1차 티저 출처 : 별별 며느리 | 네이버TV …
http://naver.me/xzuuuOYl https://www.instagram.com/p/BUhAX95lhI2/
[예고] 쌈닭 쌍둥이 자매의 전쟁이 시작된다! '별별 며느리' 1차 티저 출처 : 별별 며느리 | 네이버TV https://t.co/Lr7Bakneo9… https://t.co/pCUsGaX2X6

 

  2017.05.23
 AM 00:33:59  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
116 Retweet
🎀
https://www.instagram.com/p/BUZloWsgWpZ/
🎀 https://t.co/fXC7qTPQjG

  2017.05.23
 AM 00:26:11  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
114 Retweet
🎀
https://www.instagram.com/p/BUZkvKbA6Eg/
🎀 https://t.co/Ee6zPx1PEb

  2017.05.20
 PM 07:26:36  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
98 Retweet
🛫🛬🛫🛬
https://www.instagram.com/p/BUT43CiF4l-/
🛫🛬🛫🛬 https://t.co/e2CvG1a8h6

  2017.05.20
 PM 07:24:12  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
102 Retweet
🕶
https://www.instagram.com/p/BUT4lW8lHJ9/
🕶 https://t.co/tOuwZ9rUrH

  2017.05.20
 PM 07:22:57  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
105 Retweet
🦁
https://www.instagram.com/p/BUT4cUrFSXH/
🦁 https://t.co/Mlg9peEIaJ

  2017.05.20
 PM 07:21:45  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
96 Retweet
Just posted a photo
https://www.instagram.com/p/BUT4TfKFxer/
Just posted a photo https://t.co/8jDWi4loFH

  2017.05.20
 AM 01:01:14  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
109 Retweet
잘자아
https://www.instagram.com/p/BUR6XIqFG8s/
잘자아 https://t.co/m6tBPeu4Om

  2017.05.17
 PM 12:47:39  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
142 Retweet
자는거아니구😴하품..... #그래도잠은정
https://www.instagram.com/p/BULc0V7FN2p/
자는거아니구😴하품..... #그래도잠은정 https://t.co/2Z7efXV0NS

  2017.05.16
 PM 05:22:58  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
108 Retweet
#concert#taipei
https://www.instagram.com/p/BUJXh6wFX2q/
#concert#taipei https://t.co/i3QTkueqKU

  2017.05.16
 AM 11:36:25  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
94 Retweet
🎀
http://www.g9.co.kr/display/vip/index/937465443 https://www.instagram.com/p/BUIv3x0FKZW/
🎀https://t.co/KmT2eP8b6A https://t.co/mvXqweKFQm

 

  2017.05.16
 AM 11:35:20  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
111 Retweet
좋은 일에 몽글이와 함께해요 🎀 참여해주시는 기부금은 유기동물보호 및 동물보호에 쓰입니다…
https://www.instagram.com/p/BUIvvtClOAD/
좋은 일에 몽글이와 함께해요 🎀 참여해주시는 기부금은 유기동물보호 및 동물보호에 쓰입니다… https://t.co/wngGTfExCW

  2017.05.16
 AM 03:47:50  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
128 Retweet
Just posted a photo
https://www.instagram.com/p/BUH6PyOFYTd/
Just posted a photo https://t.co/4xGuJEuUwq

  2017.05.15
 PM 05:16:26  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
110 Retweet
Power up🔥xiexie taipei queens!
https://www.instagram.com/p/BUGx_RWF5to/
Power up🔥xiexie taipei queen's! https://t.co/zo1O2ZEr8H

  2017.05.12
 AM 00:51:02  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
78 Retweet
Just posted a photo
https://www.instagram.com/p/BT9S1UGFa4r/
Just posted a photo https://t.co/8sTutrW9ZD

  2017.05.12
 AM 00:38:04  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
95 Retweet
Just posted a photo
https://www.instagram.com/p/BT9RWfnlU4q/
Just posted a photo https://t.co/857unF8Boq

  2017.05.12
 AM 00:36:47  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
102 Retweet
Just posted a photo
https://www.instagram.com/p/BT9RNCVFraC/
Just posted a photo https://t.co/fNyIn5X8ZS

  2017.05.07
 AM 01:26:50  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
97 Retweet
어느새 우리는 처음을 함께하고 있네에🌹
https://www.instagram.com/p/BTwe9NtF3eT/
어느새 우리는 처음을 함께하고 있네에🌹 https://t.co/DosYFyy22Z

  2017.05.07
 AM 01:21:30  
Singer
taraeunjung1212
@taraeunjung1212
396,717명
VIEW
105 Retweet
#브라이덜샤워
https://www.instagram.com/p/BTweWJylT6Z/
#브라이덜샤워 https://t.co/HSClFgH2sm 


HOME  |  STAR SNS  |  SCHEDULE  |  NAMING  |  PLAYER
COPYRIGHT©2000~2017 KPOPIS.COM All RIGHTS RESERVED.